from Stjørdal Kajakklubb http://ift.tt/1QLZGh9
Har du innspill til dagens styremøte i kajakklubben?

I kveld kl. 20:00 har vi ha nytt styremøte i kajakklubben. Fint hvis du har en tilbakemelding om hva deres synes om aktivitetene og driften av klubben så langt i år. Gjerne med punkter vi kan bli bedre på.

Under er en tentativ agenda for dagens møte. Har du andre saker du ønsker at vi tar opp er vi ikke mer rigid enn at du kan gi beskjed om dette via kommentarfeltet her.

Agenda.
– Oppsummering av året i klubben så langt.
– Lage en aktivitetsplan/årshjul.
– Gjennomgang av oppgaver.
– Ledelse av fellesaktiviteter. (sikkerhet og prosedyrer)